Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace pro jednotky


    
Informace pro historické jednotky

Uzávěrka přihlášek do 11.8.2018

image

Viribus Unitis

XX.ročník vzpomínkových oslav památky padlých za Světové války
 Mladějov - Blosdorf 1915-1916
25.8. 2018 Mladějov na Moravě (u Moravské Třebové)
Pořadatel: občanské sdružení Společnost Renata - sekce vojenské historie Brno a Průmyslové muzeum Mladějov

Informace pro historické jednotky


Uniformované jednotky:
“RAKOUSKO”: pravidelné jednotky slavné C.a K. armády a jednotky spojenecké
“RUSKO”: jednotky carské armády a spojenecké
Výstroj a výzbroj odpovídající roku 1915 -1916. 

Prezence: pátek v prostoru vojenského tábora u nádraží polní tratě Průmyslového muzea  Mladějov, pro opozdilce v sobotu do 8.00 hod. U později příchozích nebude z organizačních důvodů možná jejich účast v bitvě. 

 

 

                                               Pátek 24.8.   

                                              Od 17:00      Registrace a stavba tábora.

cca ve 20:00        Informační porada velitelů k průběhu akce Mladějov 1915.

 případě zájmu lze na bojiště dorazit již kdykoliv dříve – prostor se bude připravovat během celého týdne předem.                                        

Sobota 25. 8.

07:00    Budíček.

              Snídaně v táboře.

              8.00 Konec registrace účastníků akce.

                                                              Nástup vojenských jednotek a čtení denního rozkazu.

                                                Odchod vojska do obce k památníku padlých ve Světové válce – pietní akt.

              10.00 Vagónování na hl.nádraží Blosdorf k odjezdu do Mor.Třebové

              V M.Třebové – odhalení pomníku padlým, nástup, dekorování, oběd

              13.45 odjezd do Mladějova               

               Mladějov:   Válečná porada velitelů.

              Nástup jednotek a odchod na pozice.

                                              16.00      Bitevní ukázka „Rusko x Rakousko-Uherská hranice 1915“.

              Defilé vojenských jednotek a předávání pamětních  dekorací.                                                                         

              Zvláštní vojenský vlak „V Karpatech 1916“.

              Návrat všech přeživších na nádraží.

             Večeře.

             Kulturní program …

 Neděle 26.8.      Budíček, úklid tábora a bojiště, odjezd.

 

Strava: Pátek – občerstvení, sobota - snídaně, oběd v M.Třebové, večeře a večerní „občerstvení“. Po celou dobu akce bude v provozu několik stánků s rozmanitým sortimentem a náš oblíbený vojenský dobový polní hostinec.
Ubytování: polní ležení v táboře. Vlastní dobové nebo podobné stany s sebou. Není v silách pořadatele zajistit hromadně erární stany.
Finance: dle možností pořadatele příspěvek na techniku, kanóny a kulomety
Zabezpečení: tábor bude nepřetržitě střežen - vojenské hlídky za účasti všech uniformovaných. Asistence policie průběžná, nestranná pořadatelská služba non-stop.
Velení - bitva: Vrchní velitel všech uniformovaných jednotek i jednotlivců – Radim Dufek,   zástupce německé císařské armády. Veškeré informace budou poskytnuty všem velitelům jednotek na poradě velitelů. Tito zodpovídají za plnění úkolů, které jednotlivé jednotky obdrží na poradě. Jednotlivci a skupiny do počtu 4 včetně, budou včleněny do větších jednotek. Zájemci o spolupráci při přípravě scénáře a ochotní schopní velitelé jsou vítáni – ozvěte se předem.

Zbraně: -Vlastní s doklady (budou se kontrolovat), zbraně na sběratelský průkaz budou použity dle zákona o zbr.a střelivu jako exponáty výstavkyPyrotechnika – pouze určený pyrotechnický tým. V prostoru areálu bude mimo ukázku přísný zákaz střelby a volného používání pyrotechniky- nebezpečí vyloučení z akce.  Na kulomety bude poskytnut příspěvek munice 200-1000 ks/zbraň.                                                                                           

Doboví civilisté: Voláme všechny přátele živé historie! Staňte se na chvíli ctěnými slečnami, důstojnými pány, flašinetáři,  kameloty dobových novin, židovskými obchodníky, tajnými rady, lehkými slečnami... Pro všechny dobové civilisty platí stejné podmínky jako pro vojsko, je možnost finančního příspěvku na vykonávání dobové činnosti (kamelot, lehká děva apod.) Prosím, předem se přihlaste.

Po celou dobu akce je zdarma k dispozici pro vojsko a dobové civilisty úzkorozchodná železnice s parními lokomotivami i veškerý další doprovodný program.
V rámci programu se o unavené vojáky obou válčících stran budou “starat” dobové slečny, k poslechu bude hrát flašinetář, na večer je opět připravena kontušovka a anýzová...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pro všechny účastníky platí obvyklá pravidla vojensko-historických ukázek:
Po dobu přítomnosti na místě konání akce se předpokládá, že všichni účastníci budou bezpodmínečně:
a/ dodržovat pokyny kompetentních pořadatelů,
b/ chovat se tak, aby nezpůsobili sobě ani nikomu jinému jakoukoliv újmu na zdraví či majetku,
c/ používat zbraně prokazatelného původu a s potřebnými doklady, manipulovat s nimi a s pyrotechnickými výrobky dle platných předpisů a se zřetelem na maximální bezpečnost. Střelba je povolena jen na vymezených místech a ve vymezeném čase - dle propozic pořadatele. 
d/ dbát možného zneužití čehokoliv sdělovacími prostředky a podřídí tomuto své chování - po celou dobu pobytu v místě je zakázáno poskytovat jakékoliv informace (mimo osobních) novinářům. Veškeré případné otázky budou zodpovězeny zástupci jednotek a pořadatelem. 
e/ při manipulaci se zbraní a při ukázce pro veřejnost zcela bez vlivu alkoholu a jiných ovlivňujících látek (totéž platí ve vlastním zájmu při jízdě na lokomotivě nebo na střeše vagonu!)

Přihlášky budou přijímány do 11.8.2018 na adrese:
Dan Urbánek, Zeyerova 20, 616 00 Brno
nebo d.urbanek@email.cz
      

Aktuální informace na www.mladejov1915.cz

Nouzový kontaktní telefon: 602953660

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLAŠOVACÍ TABULKA

Registrační formulář

Mladějov – Blosdorf 1915/2018
 

Vaše kontaktní údaje

Klub

 

Jednotka (není-li totožná)

 

Jméno velitele

 

Telefon

 

Kontaktní adresa

 

E-mail

 

WWW stránky

 

 

Rusové a spojenci

 

Rakušáci a spojenci

 

Doboví civilisté

 

 

Počty zbraní

Druh zbraně

Typ zbraně

Funkční (ks)

Znehodnocené (ks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika a koně

Typ techniky

Bojová ukázka - počet

 

 

 

 

Koně – celkový počet

Bojová ukázka - počet

 

 

 

 

 

Příjezd a odjezd

Den

 

 

PÁ večer

SO ráno

SO večer

NE ráno

Příjezd

 

 

 

 

XXX

XXX

Odjezd

XXX

XXX

XXX

XXX

 

 

Zatrhněte zvolený termín – se stravou se počítá  dle vyplnění této tabulky !

 

Ubytování

V poli - zákopech

Vlastní dobový stan

 

 

 

 

 

 

 

Účast na akcích

Večerní vyjížďka do lesa

Položíme za klub/jednotku věnec

Ano

Ne

Ano

Ne

       

        Podrobnější informace o akci naleznete v propozicích.

        Pořadatel má právo výběru jednotek/klubů.

        Připomínky a náměty k akci a scénáři, pište prosím na druhou stranu této přihlášky.

        Uvítáme zájemce o velitelské funkce všech stupňů.

 

        Přihlášky budou přijímány do 11.8.2018  na adrese:

        Dan Urbánek,  Zeyerova 20, 616 00 Brno

       nebo

        d.urbanek@email.cz

        Tel.: 602953660

 

 


 


 

TOPlist