Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace pro jednotky


    
Informace pro historické jednotky

XXI.ročník vzpomínkových oslav památky padlých za Světové války
 Mladějov - Blosdorf 1915-1916
24.8. 2019 Mladějov na Moravě (u Moravské Třebové)
Pořadatel: spolek vojenské historie Renata – Dan Urbánek a Průmyslové muzeum Mladějov

Informace pro historické jednotky


Uniformované jednotky:
“RAKOUSKO”: pravidelné jednotky slavné C.a K. armády a jednotky spojenecké
“RUSKO”: jednotky carské armády a spojenecké
Výstroj a výzbroj odpovídající roku 1915 -1916. 

Prezence: pátek v prostoru vojenského tábora u nádraží polní tratě Průmyslového muzea  Mladějov, pro opozdilce v sobotu do 9.00 hod. U později příchozích nebude z organizačních důvodů možná jejich účast v bitvě. 

 

Pátek 23.8.

Od 17:00  Registrace a stavba tábora. V případě zájmu lze na bojiště dorazit již kdykoliv dříve   – prostor se bude připravovat během celého týdne předem.                                        

cca ve 20:00  Informační porada velitelů k průběhu akce

 

Sobota 24. 8.

Snídaně v táboře

9.00 Konec registrace účastníků akce.

10.00 nástup vojenských jednotek a čtení denního rozkazu.

Odchod vojska do obce k památníku padlých ve Světové válce – pietní akt.

 Táborový život, příprava pozic, válečná porada velitelů

14.00 Nástup jednotek a odchod na pozice.

 15.00 Bitevní ukázka „Rusko x Rakousko-Uherská hranice 1915“.

 Defilé vojenských jednotek a předávání pamětních dekorací.                                                                                                       

Zvláštní vojenský vlak „V Karpatech 1916“.

Návrat všech přeživších na nádraží. Večeře. Kulturní program …

 

Neděle 26.8.      Budíček, úklid tábora a bojiště, odjezd.

 

Strava: Pátek – občerstvení, sobota - snídaně, oběd, večeře (pro nahlášené u registrace) a večerní „občerstvení“. Po celou dobu akce bude v provozu několik stánků s rozmanitým sortimentem a náš oblíbený vojenský dobový polní hostinec.
Ubytování: polní ležení v táboře. Vlastní dobové nebo podobné stany s sebou. Není v silách pořadatele zajistit hromadně erární stany.
Finance: dle možností pořadatele příspěvek na techniku, kanóny a kulomety
Zabezpečení: tábor bude nepřetržitě střežen - vojenské hlídky za účasti všech uniformovaných. Asistence policie průběžná, nestranná pořadatelská služba non-stop.
Velení - bitva: Vrchní velitel všech uniformovaných jednotek i jednotlivců – Radim Dufek,   zástupce německé císařské armády. Veškeré informace budou poskytnuty všem velitelům jednotek na poradě velitelů. Tito zodpovídají za plnění úkolů, které obdrží na poradě. Jednotlivci a skupiny do počtu 4 včetně, budou včleněny do větších jednotek. Zájemci o spolupráci při přípravě scénáře a ochotní schopní velitelé jsou vítáni – ozvěte se předem.

Zbraně: -Vlastní s doklady (budou se kontrolovat), zbraně na sběratelský průkaz budou použity dle zákona o zbr.a střelivu jako exponáty výstavkyPyrotechnika – pouze určený pyrotechnický tým. V prostoru areálu bude mimo ukázku přísný zákaz střelby a volného používání pyrotechniky- nebezpečí vyloučení z akce.  Na kulomety bude poskytnut příspěvek munice 200-1000 ks/zbraň nebo finance.                                                                                           

Doboví civilisté: Voláme všechny přátele živé historie! Staňte se na chvíli ctěnými slečnami, důstojnými pány, flašinetáři,  kameloty dobových novin, židovskými obchodníky, tajnými rady, lehkými slečnami... Pro všechny dobové civilisty platí stejné podmínky jako pro vojsko, je možnost finančního příspěvku na vykonávání dobové činnosti (kamelot, lehká děva apod.) Prosím, předem se přihlaste.

Po celou dobu akce je zdarma k dispozici pro vojsko a dobové civilisty úzkorozchodná železnice s parními lokomotivami i veškerý další doprovodný program.
V rámci programu se o unavené vojáky obou válčících stran budou “starat” dobové slečny, k poslechu bude hrát flašinetář, na večer je opět připravena kontušovka a anýzová...                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pro všechny účastníky platí obvyklá pravidla vojensko-historických ukázek.
Po dobu přítomnosti na místě konání akce se předpokládá, že všichni účastníci budou bezpodmínečně:
a/ dodržovat pokyny kompetentních pořadatelů,
b/ chovat se tak, aby nezpůsobili sobě ani nikomu jinému jakoukoliv újmu na zdraví či majetku,
c/ používat zbraně prokazatelného původu a s potřebnými doklady, manipulovat s nimi a s pyrotechnickými výrobky dle platných předpisů a se zřetelem na maximální bezpečnost. Střelba je povolena jen na vymezených místech a ve vymezeném čase - dle propozic pořadatele. 
d/ dbát možného zneužití čehokoliv sdělovacími prostředky a podřídí tomuto své chování - po celou dobu pobytu v místě je zakázáno poskytovat jakékoliv informace (mimo osobních) novinářům. Veškeré případné otázky budou zodpovězeny zástupci jednotek a pořadatelem. 
e/ při manipulaci se zbraní a při ukázce pro veřejnost zcela bez vlivu alkoholu a jiných ovlivňujících látek. 

Přihlášky budou přijímány do soboty 10.8.2019 na adrese:

Dan Urbánek, Zeyerova 20, 616 00 Brno
nebo d.urbanek@email.cz
      

Aktuální informace na www.mladejov1915.cz

Nouzový kontaktní telefon: 602953660

 

 

Registrační formulář

Mladějov – Blosdorf 1915/2019
 

Vaše kontaktní údaje

Klub

 

Jednotka (není-li totožná)

 

Jméno velitele na akci

 

Telefon

 

Kontaktní adresa

 

E-mail

 

WWW stránky

 

 

Počet osob

Rusové a spojenci

Rakušáci a spojenci

doboví civilisté

 

 

 

 

 

 

Počty zbraní

puška, pistole, kulomet….

typ - Mosin, Mauser, Maxim…

funkční (ks)

znehodnocené (ks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika a koně

typ techniky

účast v ukázce?

 

 

 

 

koně – celkový počet

účast v ukázce?  počet

 

 

 

Příjezd a odjezd

den:

pátek večer

sobota do 9 hod

sobota po bitvě

neděle ráno

příjezd:

 

 

XXX

XXX

odjezd:

XXX

XXX

 

 

Podle této tabulky bude řešeno vaše stravování. Vyplňte podle skutečnosti.

 

Účast na akcích

Večerní přestřelka v lese

Položíme za klub/jednotku věnec

Ano

Ne

Ano

Ne

       

 

Podrobnější informace o akci naleznete v propozicích.

Pořadatel má právo výběru jednotek/klubů.

Připomínky a náměty k akci a scénáři, pište prosím na druhou stranu této přihlášky.

Uvítáme zájemce o velitelské funkce všech stupňů.

Přihlášky budou přijímány do 10.8.2019 na adrese:

Dan Urbánek,  Zeyerova 20, 616 00 Brno

nebo   d.urbanek@email.cz

Tel.: 602953660

TOPlist