DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úřední zpráva C.K.štábu


Státní znak

Úřední zpráva rakouského generálního štábu.

Silný útok ruský v podhůří Karpatském úplně odražen.

        Z Vídně, 12. srpna (Tel.tisk.kancel.) 
Úředně se oznamuje 11.srpna 1915:
        Italské bojiště: Na náhorní rovině Vielgereuthské byl o půlnoci silný italský útok, který  místy dospěl blízko k našim překážkám, zhola odražen.
        Ruské bojiště: V podhůří Karpatském, jihovýchodně od obce Blosdorf, nepřítel zahájil    opět větší útoky, útoky tyto byly odraženy, nebo se zhroutily v palbě. Počátečních úspěchů  docílil nepřítel v prostoru železniční trati Blosdorf-Veksl poškozením trati a následným  napadením voj.transportu. Se silnou palbou dělostřeleckou, která se stupňovala do největší prudkosti, domníval se nepřítel, že může naše postavení učiniti zralým pro všeobecně     zamýšlený útok, zatímco na celé frontě měl v pohotovosti svá vojska. Za palby našeho motorisovaného dělostřelectva namířené na postavení odkud vycházel nepřátelský útok      podařilo se Rusům vypraviti jenom na několika místech svá vojska k útoku. Protiútoky našich vojsk byla učiněna situace opět příznivou pro nás za těžkých ztrát nepřítelových. Na trati Blosdorf-Veksl byl v odpoledních hodinách opět obnoven provoz.
        Jihovýchodní bojiště: Nic nového.

Náměstek náčelníka generálního štábu
šl.Hofer, polní podmaršálek